مطالب توسط سرکارخانم بهبهانی

پیش نویس نهایی استاندارد بین المللی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی

The world’s first occupational health and safety international standard is currently being developed. It will help your organization provide a safe and healthy workplace for your workers and other people, prevent deaths, work-related injury and ill-health as well as continually improve OH&S performance.

استاندارد های نفت ایران

حداقل الزامات مورد نیاز برای کارهای مهندسی، ساخت و نصب، انتخاب مواد و غیره در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی و هدف آن دستیابی به میزان مطلوبی از نظم و کیفیت در یک زمینه خاص می‍باشد. با تصویب هیات مدیره محترم شرکت ملی نفت ایران، کار تدوین استانداردهای صنعت نفت ایران (IPS) از سال ۱۳۶۹ با استفاده از خدمات مشاور و با همکاری مدیریت ها و شرکتهای تابعه وزارت نفت شروع و طی شش سال به صنعت نفت ارائه گردید.