مطالب توسط سوگند افروند

برگزاری دوره آموزشی NEBOSH-IGC ، برگزاری آزمون در تهران

برگزاری اولین دوره NEBOSH-IGC در سال ۱۳۹۷ مدرس دوره: آقای دکتر مجید علی زاده (دکتری ایمنی و سلامت شغلی، عضو انجمن مهندسی ایمنی آمریکا، کانادا و انگلستان ، مدیر عامل شرکت مهندسی پایش سیستم مهر، مدرس دانشگاه و داور مجلات ISI و مدرس رسمی دوره های NEBOSH ) مدت زمان دوره: ۱۰ روز و ۱ […]

BS EN ISO 15544:2010 Petroleum and natural gas industries Ð Offshore production installations Ð Requirements and guidelines for emergency response

ISO 45001 has been published
ISO 45001:2018, Occupational health and safety management systems – Requirements with guidance for use has been published by the International Organization for Standardization (ISO).

It sets out to provide a robust and effective set of processes for improving work safety in global supply chains. ISO 45001 is the world’s first International Standard for occupational health and safety.

Designed to help organizations of all sizes and industries, ISO state that the new International Standard is expected to reduce workplace injuries and illnesses around the world.

ISO 17776 : Petroleum and natural gas industries — Offshore production installations — Major accident hazard management during the design of new installations

ISO 45001 has been published
ISO 45001:2018, Occupational health and safety management systems – Requirements with guidance for use has been published by the International Organization for Standardization (ISO).

It sets out to provide a robust and effective set of processes for improving work safety in global supply chains. ISO 45001 is the world’s first International Standard for occupational health and safety.

Designed to help organizations of all sizes and industries, ISO state that the new International Standard is expected to reduce workplace injuries and illnesses around the world.

به امید روزی که مهندسان عزیزمان از شغلهای کاذب و کنج های خانه، رهایی یابند و به تعلقات خود بازگردند.

BS ISO 45001- 2018 : Occupational health and safety management systems Requirements with guidance for use

ISO 45001 has been published
ISO 45001:2018, Occupational health and safety management systems – Requirements with guidance for use has been published by the International Organization for Standardization (ISO).

It sets out to provide a robust and effective set of processes for improving work safety in global supply chains. ISO 45001 is the world’s first International Standard for occupational health and safety.

Designed to help organizations of all sizes and industries, ISO state that the new International Standard is expected to reduce workplace injuries and illnesses around the world.