0203

برگزاری دوره آموزشی آمادگی پیش از آزمون Preparation on NEBOSH IGC Exam

I

برگزاری  دوره آموزشی آمادگی پیش از آزمون Preparation on NEBOSH IGC Exam

0203

 

 • مدرس: آقای دکتر مجید علی زاده

 • زمان برگزاری: اسفندماه1398

 • مدت برگزاری دوره : 10 روز

 • مکان برگزای: تهران

 • هزینه ثبت نام : 1350 دلار آمریکا

جهت ثبت نام و کسب اطلاعات با شماره ذیل تماس حاصل فرمایید:

88332336

 

 

 

 

برگزاری دوره آموزشی تربیت کارشناس مدیریت ایمنی فرآیند Educating PSM Specialist

I

برگزاری  دوره آموزشی تربیت کارشناس مدیریت ایمنی فرآیند Educating PSM Specialist

برای کلیه شرکت کنندگان در این دوره آموزشی گواهی معتبر بين المللي از شرکت یونان Letrina صادر می گردد.

Educating PSM Specialist

 • مدرس: آقای دکتر مجید علی زاده

 • زمان برگزاری:  بهمن و اسفند ماه 1397

 • مکان برگزای: تهران

 • هزینه ثبت نام : 47,500,000 ريال

جهت ثبت نام و کسب اطلاعات با شماره ذیل تماس حاصل فرمایید:

88332336

 

 

 

 

برگزاری دوره آموزشی سرممیزی سیستم مدیریت ایمنی فرآیند PSM Lead Auditor

I

برگزاری  دوره آموزشی سرممیزی سیستم مدیریت ایمنی فرآیند PSM Lead Auditor

برای کلیه شرکت کنندگان در این دوره آموزشی گواهی معتبر بين المللي از شرکت یونان Letrina صادر می گردد.

PSM-Lead Auditor

 • مدرس: آقای دکتر مجید علی زاده

 • زمان برگزاری: 13 لغایت 17 بهمن ماه 1397

 • مکان برگزای: تهران

 • هزینه ثبت نام : 17,500,000 ريال

جهت ثبت نام و کسب اطلاعات با شماره ذیل تماس حاصل فرمایید:

88332336

 

 

 

 

برگزاری دوره آموزشی رویکرد فرآیندی در استاندارد ISO 9001:2015 مبتنی بر ریسک

I

برگزاری  دوره آموزشی رویکرد فرآیندی در استاندارد ISO 9001:2015 مبتنی بر ریسک

برای کلیه شرکت کنندگان در این دوره آموزشی گواهی معتبر بين المللي از شرکت یونان Letrina صادر می گردد.

یی

 • مدرس: آقای مهندس محمدرضا امانی

 • زمان برگزاری: 14 و 15 بهمن ماه 1397

 • مکان برگزای: تهران

 • هزینه ثبت نام : 5,200,000 ريال

جهت ثبت نام و کسب اطلاعات با شماره ذیل تماس حاصل فرمایید:

88332336

 

 

 

 

برگزاری دوره آموزشی تشریح الزامات ISO 45001:2018

I

برگزاری  دوره آموزشی تشریح الزامات ISO 45001:2018

برای کلیه شرکت کنندگان در این دوره آموزشی گواهی معتبر بين المللي از شرکت یونان Letrina صادر می گردد.

ببب

 • مدرس: آقای دکتر مجید علی زاده

 • زمان برگزاری: 2 لغایت 4 بهمن ماه 1397

 • مکان برگزای: تهران

 • هزینه ثبت نام : 6,900,000 ريال

جهت ثبت نام و کسب اطلاعات با شماره ذیل تماس حاصل فرمایید:

88332336

 

 

 

 

photo6050881404599906019

برگزاری دوره های آموزشی مدیریت ریسک، شاخص های عمل کرد کلیدی HSE و ایمنی عمومی

 

 

دوره های آموزشی مدیریت ریسک، شاخص های عمل کرد کلیدی HSE و ایمنی عمومی  توسط دکتر مجید علی زاده  در محل سالن همایش های بیمارستان شمال 25 و 26 مهر ماه برگزار گردید.

 


 

امل