پیشگیری پایدار از بروز آسیب ،بیماری و آلودگی در سازمان های بدون خسارت

SUSTAINABLE PREVENTION OF INJURY, ILLNESS AND POLLUTION IN ZERO LOSS ORGANIZATIONS

از کلیه فرهیختگان HSE  جهت حضور در چهارمین کنگره سلامت ایمنی و محیط زیست دعوت بعمل می آید.
دبیر علمی  کنگره : دکتر مجید علیزاده

چهارمین دوره کنگره مدیریت و مهندسی  HSEبر اساس محتوای ذیل برگزار می گردد:

۱-فرهنگ سازمانی HSE
۲-خلاقیت و نوآوری در HSE
۳
اقتصاد

HSE : ۳-۱ تکنیک های اقتصاد مهندسی
 HSE ۳-۲ ارزش گذاری زیست محیطی
۴-سیستم مدیریت HSE
۵-مدیریت ریسک:
۵-۱ مطالعه موردی خطرات فرایندی
۵-۲ استراتژی های کنترل ریسک معادن زیر زمینی
۶-مدیریت فرایند:
۶-۱ تاثیر تحلیل لایه های حفاظتی در ایمنی فرایند ۶-۲  PSM در پیشگیری از رویداد های بزرگ
۷-مدیریت بحران:
۷-۱ فاکتور های کلیدی موفقیت در مدیریت بحران
۷-۲ مدل های نوین مدیریت بحران صنعتی و شهری
۸-مدیریت پساب و پسماند:
۸-۱ پساب ،ثروت قابل بازیافت
۸-۲ ضرورت تبدیل پسماند به انرژی و پسماند به پول
۹-مدیریت بهداشت شغلی:
۹-۱پایش استراتژیک عوامل شیمیایی
۹-۲ مروری بر روش های پیش بینانه خطاهای انسانی
۹-۳ تکنولوژی های نوین کنترل مهندسی صدا و ارتعاش
۹-۴ ارتقا کیفیت معاینات شغلی
۱۰-کنترل آلاینده های زیست محیطی:
۱۰-۱ مطالعه موردی کنترل آلودگی هوا و باز چرخانی پساب
۱۰-۲ مدیریت HSE پیمانکاران
۱۰-۳ مدل موفق ارزیابی عملکرد HSE پیمانکاران
۱۱-مدیریت حوادث:
۱۱-۱ پیشگیری از حوادث صنعت ساختمان
۱۱-۲ ضرورت تهیه پایگاه ملی داده های رویداد های عمده
۱۲-مدیریت انرژی:
۱۲-۱ مدیریت هوشمندانه انرژی در بخش صنعت
۱۲-۲ مطالعه موردی انرژی های تجدید پذیر
لطفا برای کسب اطلاعات تکمیلی و برنامه همایش با سرکار خانم سوادکوهی (داخلی ۱۱۸) تماس حاصل نمایید. خواهشمند است ثبت نام خود را تا تاریخ ۲۵/۲/۱۳۹۴ قطعی نمایید.
برای اطلاعات بیشتر میتوانید به لینک زیر مراجعه نمایید:
http://www.aparat.com/v/ZJmaS