کارت های بین المللی مواد شیمیایی، اطلاعات ایمنی و بهداشتی ضروری خلاصه شده ای در مورد مواد شیمیایی است که در سطح کارفرمایان و کارگران کارخانجات، صنایع کشاورزی، ساخت و ساز و سایر فضاهای کاری مورد استفاده قرار می گیرد.

جهت دریافت اطلاعات بیشتر در مورد این مجموعه می توانید به این نشانی مراجعه نمایید :

فایل های مربوط به این مجموعه با ارزش را در زیر می توانید دریافت کنید.

Safety Cards1
Safety Cards1
safety cards1.zip
1.2 MB
238 Downloads
اطلاعات بیشتر
Safety Cards2
Safety Cards2
safety cards2.zip
872.5 KB
236 Downloads
اطلاعات بیشتر
Safety Cards3
Safety Cards3
safety cards3.zip
944.4 KB
227 Downloads
اطلاعات بیشتر
Safety Cards4
Safety Cards4
safety cards4.zip
897.5 KB
224 Downloads
اطلاعات بیشتر
Safety Cards5
Safety Cards5
safety cards5.zip
853.8 KB
222 Downloads
اطلاعات بیشتر
Safety Cards6
Safety Cards6
safety cards6.zip
954.6 KB
229 Downloads
اطلاعات بیشتر
Safety Cards7
Safety Cards7
safety cards7.zip
793.5 KB
218 Downloads
اطلاعات بیشتر
Safety Cards8
Safety Cards8
safety cards8.zip
812.8 KB
214 Downloads
اطلاعات بیشتر
Safety Cards9
Safety Cards9
safety cards9.zip
787.5 KB
216 Downloads
اطلاعات بیشتر
Safety Cards10
Safety Cards10
safety cards10.zip
755.3 KB
241 Downloads
اطلاعات بیشتر