دوره آموزشی عمومی ایمنی پیمانکاران-خرداد ماه ۱۳۹۶

هزینه دوره هر نفر : ۳/۳۰۰/۰۰۰ ریال
( شامل جزوات ،میان وعده و ناهار، صدور گواهینامه ازLetrina  یونان )

محتوی دوره آموزشی:

 • ضرورت واهمیتHSEدر فعالیت های پیمانکاری حوادث ناشی از کار، علل ایجاد حوادث و هزینه های آن
 • ایمنی حریق
 • ایمنی برق
 • ایمنی کار درارتفاع
 • ایمنی جرثقیل
 • ایمنی کار در فضاهای محصور
 • ایمنی ماشین آلات
 • ایمنی ابزارهای صنعتی
 • ایمنی مواد شیمیایی
 • ایمنی جوشکاری با برق
 • آشنایی با تجهیزات حفاظت فردی
 • تشریح الزامات HSE MS
 • اصطلاحات و تعاریف رایج در HSE MS

مکان برگزاری دوره : تهران، شرکت مهندسی پایش سیستم مهر

زمان برگزاری دوره :
۴-۵ خرداد ماه ۱۳۹۶