دوره آموزشی عمومی ایمنی پیمانکاران-مرداد ماه 1396

هزینه دوره هر نفر : 3/3۰۰/۰۰۰ ریال
( شامل جزوات ،میان وعده و ناهار، صدور گواهينامه ازLetrina  یونان )

محتوی دوره آموزشی:

 • ضرورت واهمیتHSEدر فعالیت های پیمانکاری حوادث ناشي از كار، علل ایجاد حوادث و هزینه های آن
 • ايمني حريق
 • ايمني برق
 • ايمني كار درارتفاع
 • ايمني جرثقيل
 • ايمني كار در فضاهاي محصور
 • ايمني ماشين آلات
 • ايمني ابزارهاي صنعتي
 • ايمني مواد شيميايي
 • ایمنی جوشكاري با برق
 • آشنایی با تجهیزات حفاظت فردی
 • تشریح الزامات HSE MS
 • اصطلاحات و تعاریف رایج در HSE MS

مکان برگزاری دوره : تهران، شرکت مهندسی پایش سیستم مهر

زمان برگزاری دوره :
19-20 خرداد ماه 1396