استارت آپ ویکند HSE برگزار می گردد

شرایط شرکت کنندگان: مسئولین رده های مدیریتی ایمنی، بهداشت و محیط زیست، مدیران مالی، کار آفرینان، متخصصین، فعالان و مدیران عالی و میانی، پژوهشگران و کارشناسان حوزه های اقتصادی و رسانه ها
محل برگزاری: کیلومتر 15 جاده رامهرمز-بعد از سه راهی صنایع فولاد-منطقه صنعتی برومی-مجتمع آموزش فنون اهواز