لینک دانلود رایگان کتابچه آموزشی ارگونومی کار با کامپیوتر

http://s8.picofile.com/file/8315499700/01_%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%88%D9%85%DB%8C_%DA%A9%D8%A7%D8%B1_%D8%A8%D8%A7_%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%BE%DB%8C%D9%88%D8%AA%D8%B1.pdf.html