لینک دانلود رایگان دانلود راهنمای جمع آوری اطلاعات و تحقیق پیرامون حوادث

http://s8.picofile.com/file/8318579092/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%D8%AC%D9%85%D8%B9_%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82_%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB.pdf.html