برگزاری دوره آموزشی تربیت کارشناس مدیریت ایمنی فرآیند Educating PSM Specialist

I

برگزاری  دوره آموزشی تربیت کارشناس مدیریت ایمنی فرآیند Educating PSM Specialist

برای کلیه شرکت کنندگان در این دوره آموزشی گواهی معتبر بين المللي از شرکت یونان Letrina صادر می گردد.

Educating PSM Specialist

  • مدرس: آقای دکتر مجید علی زاده

  • زمان برگزاری:  بهمن و اسفند ماه 1397

  • مکان برگزای: تهران

  • هزینه ثبت نام : 47,500,000 ريال

جهت ثبت نام و کسب اطلاعات با شماره ذیل تماس حاصل فرمایید:

88332336

 

 

 

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *