طی ارزیابی های به عمل آمده توسط تیم ممیزان شرکت مهندسی پایش سیستم مهر و Letrina با حضور آقای دکتر مجید علی زاده به عنوان سرممیز ، از سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت فارس و هرمزگان و تطابق این سازمان با استاندارد های بین المللی HSE این مجموعه موفق به اخذ گواهینامه بین المللی HSE MS بر اساس مدل OGP گشت.

50571_orig