پنجم اسفند ماه، روز بزرگداشت دانشمند بزرگ ایرانی “خواجه نصرالدین طوسی ” و “روز مهندس” را به همه مهندسان عزیز، تبریک عرض می نمائیم.

photo_2018-02-23_11-37-39

به امید روزی که مهندسان عزیزمان از شغلهای کاذب و کنج های خانه، رهایی یابند و به تعلقات خود بازگردند.