1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1

تهران

2

البرز

3

قزوین

4

سمنان

5

اصفهان

6

مرکزی

7

مازندران

8

گلستان

9

خراسان شمالی

10

خراسان رضوی

11

خراسان جنوبی

12

یزد

13

کرمان

14

فارس

15

سیستان و بلوچستان

16

چهارمحال و بختیاری

17

کهکیلویه و بویراحمد

18

هرمزگان

19

بوشهر

20

خوزستان

21

ایلام

22

کرمانشاه

23

لرستان

24

همدان

25

کردستان

26

زنجان

27

گیلان

28

اردبیل

29

آذربایجان شرقی

30

آذربایجان غربی