اتفاقات ساده ای همچون شکستن، سوراخ شدن و یا ترکیدگی تجهیزات منشاء بسیاری از حوادث در صنایع فرآیندی می‌باشد. آن‌چنان‌که این اتفاقات منجر به تخلیه، رهایش و انتشار مواد در محیط اطراف و بروز حوادثی مانند انفجار و آتش‌سوزی می‌گردند. بنابراین پیش بینی رفتار سیال بعد از رهایش امری ضروری خواهد بود. شبیه‌سازی پیامد حوادث یکی از راه‌های بررسی دقیقِ رفتار سیال پس از رهایش می‌باشد. نرم‌افزار PHAST یکی از معتبرترین نرم‌افزار‌های شبیه‌سازِ پیامد حوادث نشتی و پخش شدگی مواد در محیط می‌باشد. در استفاده از این نرم‌افزار سه مشکل عمده وجود دارد.

اولاً، تعداد شرایط آب و هوایی در یک دوره‌ی یک ساله زیاد می‌باشد که موجب افزایش تعداد نمودارهای خروجی نرم‌افزار و عدم یکپارچگی نتایج می‌شود.

دوم، تجهیزاتی که نشتی در آن‌ها شبیه‌سازی می‌شود، دارای ارتفاع می‌باشند و تعیین ارتفاع وقوع نشتی امری مشکل است.

سوم، تجهیزات دارای طول و عرض می‌باشند و تعیین محل نشتی در سطح آن‌ها نیز بسیار مهم و چالش برانگیز است. از طرفی تخمین زدن محل نشتی موجب کاهش دقت می‌شود.

بنابراین، هدف این مقاله، بیان راه‌کاری بمنظور حل مشکلات فوق می‌باشد. این راه‌کارها بر اساس اصل انتخاب بدترین حالت(Worst Case) و با توجه هدف مدنظر از شبیه‌سازی، ارائه شده‌اند.