Posts

برگزاری دوره آموزشی NEBOSH-IGC ، برگزاری آزمون در تهران

IGC

برگزاری اولین دوره NEBOSH-IGC در سال 1397

مدرس دوره: آقای دکتر مجید علی زاده (دکتری ایمنی و سلامت شغلی، عضو انجمن مهندسی ایمنی آمریکا، کانادا و انگلستان ، مدیر عامل شرکت مهندسی پایش سیستم مهر، مدرس دانشگاه و داور مجلات ISI و مدرس رسمی دوره های NEBOSH )

مدت زمان دوره: 10 روز و 1 روز آزمون
زمان برگزاری دوره:

  • بخش اول: 20 لغایت 25 مرداد ماه
  • بخش دوم: 27 لغایت 30 مرداد ماه
  • برگزاری آزمون: 14 شهریور ماه

هزینه خالص دوره آموزشی: 1350 دلار

 

 

برگزاری دوره آموزشی NEBOSH-Oil & Gas ، برگزاری آزمون در تهران

IOGC

برگزاری اولین دوره NEBOSH-Oil & Gas در سال 1397

مدرس دوره: آقای دکتر مجید علی زاده (دکتری ایمنی و سلامت شغلی، عضو انجمن مهندسی ایمنی آمریکا، کانادا و انگلستان ، مدیر عامل شرکت مهندسی پایش سیستم مهر، مدرس دانشگاه و داور مجلات ISI و مدرس رسمی دوره های NEBOSH )

مدت زمان دوره: 5 روز و 1 روز آزمون
زمان برگزاری دوره:

  • 7 لغایت 11 خرداد ماه
  • برگزاری آزمون: 16 خرداد ماه

هزینه خالص دوره آموزشی: 1600 دلار