نوشته‌ها

برگزاری دوره آموزشی تربیت کارشناس مدیریت ایمنی فرآیند Educating PSM Specialist

I

برگزاری  دوره آموزشی تربیت کارشناس مدیریت ایمنی فرآیند Educating PSM Specialist

برای کلیه شرکت کنندگان در این دوره آموزشی گواهی معتبر بين المللي از شرکت یونان Letrina صادر می گردد.

Educating PSM Specialist

  • مدرس: آقای دکتر مجید علی زاده

  • زمان برگزاری:  بهمن و اسفند ماه 1397

  • مکان برگزای: تهران

  • هزینه ثبت نام : 47,500,000 ريال

جهت ثبت نام و کسب اطلاعات با شماره ذیل تماس حاصل فرمایید:

88332336

 

 

 

 

برگزاری دوره آموزشی سرممیزی سیستم مدیریت ایمنی فرآیند PSM Lead Auditor

I

برگزاری  دوره آموزشی سرممیزی سیستم مدیریت ایمنی فرآیند PSM Lead Auditor

برای کلیه شرکت کنندگان در این دوره آموزشی گواهی معتبر بين المللي از شرکت یونان Letrina صادر می گردد.

PSM-Lead Auditor

  • مدرس: آقای دکتر مجید علی زاده

  • زمان برگزاری: 13 لغایت 17 بهمن ماه 1397

  • مکان برگزای: تهران

  • هزینه ثبت نام : 17,500,000 ريال

جهت ثبت نام و کسب اطلاعات با شماره ذیل تماس حاصل فرمایید:

88332336