دوره آموزشی mini HSE -مرداد ماه 1396
تسهیم دانش و تجربه ، بازآموزی  موضوعات کلیدی HSE جهت مدیران و کارشناسان HSE

مدرس دوره:

دکتر مجید علیزاده

 • دکتری ایمنی و سلامت شغلی
 • عضو انجمن مهندسی ایمنی
 • آمریکا ، کانادا و انگلستان
 • مدیر عامل شرکت پایش سیستم مهر
 • استاد دانشگاه و سرممیز HSE

هزینه دوره هر نفر : ۱5/۰۰۰/۰۰۰ ریال ريال
(شامل یک بسته آموزشي، صدور گواهينامه ازLetrina یونان)

محتوی دوره آموزشی

 • مفاهیم و فرایند مدیریت ریسک
 • شاخص های کلیدی عملکرد
 • مدیریت استراتژیک HSE
 • تعالی فرهنگ ایمنی
 • سیستم های مدیریت
 • مدیریت ایمنی فرایند
 • مدیریت بحران و پیشگیری از حوادث
 • مدیریت انرژی و مدیریت کربن
 • اقتصاد HSE
 • Healthy Workplace Model

مکان و زمان برگزاری دوره : جزیره زیبای کیش 5 روز از 14 لغایت 18 مرداد 1396