یکی از مهمترین مزایای پکیج های تصفیه فاضلاب غیرمرکزی ، استهلاک کم، بهره برداری آسان و مصرف کم انرژی آن می باشد. این موارد به علت عدم بکارگیری قطعات مکانیکی و الکتریکی درون مخازن حاصل گردیده است.

استفاده مجدد از پساب تصفیه شده جهت آبیاری فضای سبز با توجه به شرایط کم آبی موجود در کشور، یکی از راه کار های صرفه جویی در مصرف آب، بازیافت فاضلاب می باشد که این مهم توسط سیستم های تصفیه فاضلاب محقق می گردد.

جهت صنایع ، هتل و متل ، ویلا ، برج ، بنادر ،دانشگاه ، بیمارستان و پروژه های صحرایی