ممیزی و صدور گواهینامه

ممیزی و صدور گواهینامه

ممیزی و صور گواهینامه

شرکت کاسپین کیفیت آسیا

این شرکت نماینده انحصاری LETRINA یونان در خاور میانه، با در اختیار داشتن ممیزان مجرب خدمات ممیزی و صدور گواهینامه را در سراسر کشور و خاورمیانه ارایه می نماید.

سمینار و آموزش

سمینار و آموزش

موسسه کاسپین دانش آسیا QMS ACADEMY

این موسسه به عنوان یکی ازاعضای گروه کاسپین،حیطه فعالیت خود را درارائه آموزش های تخصصی مرتبط با حوزه سلامت ، ایمنی ، محیط زیست ، کیفیت و مدیریت  و سایرخدمات آموزشی قرارداده است.

مشاوره و مطالعه

مشاوره و مطالعه

مشاوره و مطالعه

شرکت پایش سیستم مهر

این شرکت در حوزه های تخصصی زیر به مشتریان خود خدمات مشاوره ارایه می کند:

مشاوره فنی و تخصصی تعالی HSEQ
مدیریت ریسک ، حوادث و بحران
مطالعات ارزیابی پیامدهای زیست محیطی
طراحی تهویه

سنجش و ارزیابی

ارزشیابی عوامل زیان آور محیط کار و آلاینده های محیط زیست

اندازه گیری عوامل زیان آور و آلاینده ها

شرکت پایش سیستم مهر دارای مجوزهای مربوطه از سازمان های ذیربط و دارای تجهیزات و آزمایشگاه اندازه گیری مجهز و کارشناسان خبره جهت ارزشیابی و اندازه گیری عوامل زیان آور محیط کار و آلاینده های زیست محیطی می باشد.

اندازه گیری عوامل زیان آور
سنجش و ارزشیابی آلاینده های زیست محیطی
بازرسی فنی

اخبار و اطلاعیه ها

عملکرد آموزشی شرکت

1750

تعداد متوسط دوره های برگزار شده

1000000

نفر ساعت آموزش برگزار شده HSE از بدو تاسیس شرکت

500

برگزاری سمینارها و دوره های آموزشی مدیریتی و تخصصی را به صورت IN HOUSE

برخی مشتریان

شبکه های اجتماعی

گروه کاسپین را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

letrina@
caspiangp@
CaspianGP#
CaspianGP#