ممیزی و صدور گواهینامه

ممیزی و صدور گواهینامه

ممیزی و صور گواهینامه

شرکت کاسپین کیفیت آسیا

این شرکت نماینده انحصاری LETRINA یونان در خاور میانه، با در اختیار داشتن ممیزان مجرب خدمات ممیزی و صدور گواهینامه را در سراسر کشور و خاورمیانه ارایه می نماید.

سمینار و آموزش

سمینار و آموزش

موسسه کاسپین دانش آسیا QMS ACADEMY

این موسسه به عنوان یکی ازاعضای گروه کاسپین،حیطه فعالیت خود را درارائه آموزش های تخصصی مرتبط با حوزه سلامت ، ایمنی ، محیط زیست ، کیفیت و مدیریت  و سایرخدمات آموزشی قرارداده است.

مشاوره و مطالعه

مشاوره و مطالعه

مشاوره و مطالعه

شرکت پایش سیستم مهر

این شرکت در حوزه های تخصصی زیر به مشتریان خود خدمات مشاوره ارایه می کند:

مشاوره فنی و تخصصی تعالی HSEQ
مدیریت ریسک ، حوادث و بحران
مطالعات ارزیابی پیامدهای زیست محیطی
طراحی تهویه

سنجش و ارزیابی

ارزشیابی عوامل زیان آور محیط کار و آلاینده های محیط زیست

اندازه گیری عوامل زیان آور و آلاینده ها

شرکت پایش سیستم مهر دارای مجوزهای مربوطه از سازمان های ذیربط و دارای تجهیزات و آزمایشگاه اندازه گیری مجهز و کارشناسان خبره جهت ارزشیابی و اندازه گیری عوامل زیان آور محیط کار و آلاینده های زیست محیطی می باشد.

اندازه گیری عوامل زیان آور
سنجش و ارزشیابی آلاینده های زیست محیطی
بازرسی فنی

اخبار و اطلاعیه ها

عملکرد آموزشی شرکت

1750

تعداد متوسط دوره های برگزار شده

1000000

نفر ساعت آموزش برگزار شده HSE از بدو تاسیس شرکت

500

برگزاری سمینارها و دوره های آموزشی مدیریتی و تخصصی را به صورت IN HOUSE

برخی مشتریان

شبکه های اجتماعی

گروه کاسپین را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

letrina@
caspiangp@
CaspianGP#
CaspianGP#
Live Covid-19
USA 3,321,462
Cases: 3,321,462
Deaths: 137,031
Recovered: 1,471,931
Active: 1,712,500
Brazil 1,810,691
Cases: 1,810,691
Deaths: 70,623
Recovered: 1,213,512
Active: 526,556
India 849,236
Cases: 849,236
Deaths: 22,679
Recovered: 535,956
Active: 290,601
Russia 720,547
Cases: 720,547
Deaths: 11,205
Recovered: 497,446
Active: 211,896
Peru 319,646
Cases: 319,646
Deaths: 11,500
Recovered: 210,638
Active: 97,508
Chile 309,274
Cases: 309,274
Deaths: 6,781
Recovered: 278,053
Active: 24,440
Spain 300,988
Cases: 300,988
Deaths: 28,403
Recovered: -
Active: 272,585
Mexico 289,174
Cases: 289,174
Deaths: 34,191
Recovered: 177,097
Active: 77,886
UK 288,133
Cases: 288,133
Deaths: 44,650
Recovered: -
Active: 243,483
Iran 255,117
Cases: 255,117
Deaths: 12,635
Recovered: 217,666
Active: 24,816
South Africa 250,687
Cases: 250,687
Deaths: 3,860
Recovered: 118,232
Active: 128,595
Pakistan 246,351
Cases: 246,351
Deaths: 5,123
Recovered: 153,134
Active: 88,094
Italy 242,827
Cases: 242,827
Deaths: 34,945
Recovered: 194,579
Active: 13,303
Saudi Arabia 229,480
Cases: 229,480
Deaths: 2,181
Recovered: 165,396
Active: 61,903
Turkey 211,981
Cases: 211,981
Deaths: 5,344
Recovered: 193,217
Active: 13,420
Germany 199,683
Cases: 199,683
Deaths: 9,132
Recovered: 184,500
Active: 6,051
Bangladesh 181,129
Cases: 181,129
Deaths: 2,305
Recovered: 88,034
Active: 90,790
France 170,752
Cases: 170,752
Deaths: 30,004
Recovered: 78,388
Active: 62,360
Colombia 140,776
Cases: 140,776
Deaths: 4,925
Recovered: 58,800
Active: 77,051
Canada 107,346
Cases: 107,346
Deaths: 8,773
Recovered: 71,266
Active: 27,307
Qatar 103,128
Cases: 103,128
Deaths: 146
Recovered: 98,934
Active: 4,048
Argentina 94,060
Cases: 94,060
Deaths: 1,787
Recovered: 41,408
Active: 50,865
China 83,587
Cases: 83,587
Deaths: 4,634
Recovered: 78,623
Active: 330
Egypt 80,235
Cases: 80,235
Deaths: 3,702
Recovered: 23,274
Active: 53,259
Iraq 75,194
Cases: 75,194
Deaths: 3,055
Recovered: 43,079
Active: 29,060
Sweden 74,898
Cases: 74,898
Deaths: 5,526
Recovered: -
Active: 69,372
Indonesia 74,018
Cases: 74,018
Deaths: 3,535
Recovered: 34,719
Active: 35,764
Ecuador 65,018
Cases: 65,018
Deaths: 4,939
Recovered: 29,577
Active: 30,502
Belarus 64,767
Cases: 64,767
Deaths: 459
Recovered: 54,919
Active: 9,389
Belgium 62,469
Cases: 62,469
Deaths: 9,782
Recovered: 17,196
Active: 35,491