ممیزی و صدور گواهینامه

ممیزی و صدور گواهینامه

ممیزی و صور گواهینامه

شرکت کاسپین کیفیت آسیا

این شرکت نماینده انحصاری LETRINA یونان در خاور میانه، با در اختیار داشتن ممیزان مجرب خدمات ممیزی و صدور گواهینامه را در سراسر کشور و خاورمیانه ارایه می نماید.

سمینار و آموزش

سمینار و آموزش

موسسه کاسپین دانش آسیا QMS ACADEMY

این موسسه به عنوان یکی ازاعضای گروه کاسپین،حیطه فعالیت خود را درارائه آموزش های تخصصی مرتبط با حوزه سلامت ، ایمنی ، محیط زیست ، کیفیت و مدیریت  و سایرخدمات آموزشی قرارداده است.

مشاوره و مطالعه

مشاوره و مطالعه

مشاوره و مطالعه

شرکت پایش سیستم مهر

این شرکت در حوزه های تخصصی زیر به مشتریان خود خدمات مشاوره ارایه می کند:

مشاوره فنی و تخصصی تعالی HSEQ
مدیریت ریسک ، حوادث و بحران
مطالعات ارزیابی پیامدهای زیست محیطی
طراحی تهویه

سنجش و ارزیابی

ارزشیابی عوامل زیان آور محیط کار و آلاینده های محیط زیست

اندازه گیری عوامل زیان آور و آلاینده ها

شرکت پایش سیستم مهر دارای مجوزهای مربوطه از سازمان های ذیربط و دارای تجهیزات و آزمایشگاه اندازه گیری مجهز و کارشناسان خبره جهت ارزشیابی و اندازه گیری عوامل زیان آور محیط کار و آلاینده های زیست محیطی می باشد.

اندازه گیری عوامل زیان آور
سنجش و ارزشیابی آلاینده های زیست محیطی
بازرسی فنی

اخبار و اطلاعیه ها

عملکرد آموزشی شرکت

1750

تعداد متوسط دوره های برگزار شده

1000000

نفر ساعت آموزش برگزار شده HSE از بدو تاسیس شرکت

500

برگزاری سمینارها و دوره های آموزشی مدیریتی و تخصصی را به صورت IN HOUSE

برخی مشتریان

شبکه های اجتماعی

گروه کاسپین را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

letrina@
caspiangp@
CaspianGP#
CaspianGP#
Live Covid-19
USA 1,924,051
Cases: 1,924,051
Deaths: 110,173
Recovered: 712,252
Active: 1,101,626
Brazil 615,870
Cases: 615,870
Deaths: 34,039
Recovered: 274,997
Active: 306,834
Russia 441,108
Cases: 441,108
Deaths: 5,384
Recovered: 204,623
Active: 231,101
Spain 287,740
Cases: 287,740
Deaths: 27,133
Recovered: -
Active: 260,607
UK 281,661
Cases: 281,661
Deaths: 39,904
Recovered: -
Active: 241,757
Italy 234,013
Cases: 234,013
Deaths: 33,689
Recovered: 161,895
Active: 38,429
India 227,029
Cases: 227,029
Deaths: 6,363
Recovered: 109,462
Active: 111,204
Germany 184,923
Cases: 184,923
Deaths: 8,736
Recovered: 168,500
Active: 7,687
Peru 183,198
Cases: 183,198
Deaths: 5,031
Recovered: 76,228
Active: 101,939
Turkey 167,410
Cases: 167,410
Deaths: 4,630
Recovered: 131,778
Active: 31,002
Iran 164,270
Cases: 164,270
Deaths: 8,071
Recovered: 127,485
Active: 28,714
France 152,444
Cases: 152,444
Deaths: 29,065
Recovered: 69,976
Active: 53,403
Chile 118,292
Cases: 118,292
Deaths: 1,356
Recovered: 95,631
Active: 21,305
Mexico 105,680
Cases: 105,680
Deaths: 12,545
Recovered: 75,448
Active: 17,687
Canada 93,726
Cases: 93,726
Deaths: 7,637
Recovered: 51,739
Active: 34,350
Saudi Arabia 93,157
Cases: 93,157
Deaths: 611
Recovered: 68,965
Active: 23,581
Pakistan 89,249
Cases: 89,249
Deaths: 1,838
Recovered: 31,198
Active: 56,213
China 83,027
Cases: 83,027
Deaths: 4,634
Recovered: 78,327
Active: 66
Qatar 63,741
Cases: 63,741
Deaths: 45
Recovered: 39,468
Active: 24,228
Belgium 58,767
Cases: 58,767
Deaths: 9,548
Recovered: 16,048
Active: 33,171
Bangladesh 57,563
Cases: 57,563
Deaths: 781
Recovered: 12,161
Active: 44,621
Netherlands 46,942
Cases: 46,942
Deaths: 5,990
Recovered: -
Active: 40,952
Belarus 45,981
Cases: 45,981
Deaths: 253
Recovered: 21,162
Active: 24,566
Sweden 41,883
Cases: 41,883
Deaths: 4,562
Recovered: -
Active: 37,321
Ecuador 40,966
Cases: 40,966
Deaths: 3,486
Recovered: 20,019
Active: 17,461
South Africa 40,792
Cases: 40,792
Deaths: 848
Recovered: 21,311
Active: 18,633
UAE 37,018
Cases: 37,018
Deaths: 273
Recovered: 19,572
Active: 17,173
Singapore 36,922
Cases: 36,922
Deaths: 24
Recovered: 23,904
Active: 12,994
Colombia 35,120
Cases: 35,120
Deaths: 1,087
Recovered: 12,921
Active: 21,112
Portugal 33,592
Cases: 33,592
Deaths: 1,455
Recovered: 20,323
Active: 11,814