مطالب توسط علی یامینی

صدور گواهینامه HSE-MS برای سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت فارس از Letrina یونان

بهداشت و درمان صنعت نفت فارس موفق به کسب گواهینامه HSE-MS از لترینای یونان شد بهداشت و درمان صنعت نفت فارس موفق به کسب گواهینامه HSE-MS از شرکت لترینای یونان در حوزه نهادینه کردن الزامات حوزه سلامت کار شد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بهداشت و درمان صنعت نفت، دکتر حبیب اله سمیع در مراسم […]

استانداردهای ایمنی و بهداشت OHSAS18001 و OHSAS18002

در سال ۱۹۹۸ کمیته‌ای متشکل از موسسه استاندارد بریتانیا، شرکت‌های اصلی گواهی‌دهنده انگلستان و سایر سازمان‌های بین‌المللی استاندارد تشکیل شد که هدف آن تهیه و تدوین استاندارد واحد بود و سرانجام سری ارزیابی بهداشت حرفه‌ای Occupational L Health and Safety Assessment Seriesیا (۱۸۰۰۰)OHSAS  حاصل یکی شدن الگوهای قبلی و استانداردی قابل ممیزی و اخذ گواهینامه‌ […]