مطالب توسط علی یامینی

صدور گواهینامه HSE-MS برای سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت فارس از Letrina یونان

بهداشت و درمان صنعت نفت فارس موفق به کسب گواهینامه HSE-MS از لترینای یونان شد بهداشت و درمان صنعت نفت فارس موفق به کسب گواهینامه HSE-MS از شرکت لترینای یونان در حوزه نهادینه کردن الزامات حوزه سلامت کار شد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بهداشت و درمان صنعت نفت، دکتر حبیب اله سمیع در مراسم […]

استانداردهای ایمنی و بهداشت OHSAS18001 و OHSAS18002

در سال ۱۹۹۸ کمیته‌ای متشکل از موسسه استاندارد بریتانیا، شرکت‌های اصلی گواهی‌دهنده انگلستان و سایر سازمان‌های بین‌المللی استاندارد تشکیل شد که هدف آن تهیه و تدوین استاندارد واحد بود و سرانجام سری ارزیابی بهداشت حرفه‌ای Occupational L Health and Safety Assessment Seriesیا (۱۸۰۰۰)OHSAS  حاصل یکی شدن الگوهای قبلی و استانداردی قابل ممیزی و اخذ گواهینامه‌ […]

استانداردهای خانواده ۱۴۰۰۰

ایزو ۱۴۰۰۰ در ارتباط با مدیریت محیطی است و برای کمک به شرکت و یا موسسه در به حداقل رساندن نارسایی‌ها و صدمات به محیط ( مانند تغییرات آب و هوایی مضر، مسموم کردن آب و یا زمین ) با اجابت قوانین رسمی دولت‌ها و جهان در رابطه با حفظ محیط زیست می‌باشد.

ISO 14001-2004
ISO 14001-2004

ISO 14001-2004.pdf

1.3 MB
349 Downloads
اطلاعات بیشتر
ISO 14004-2004
ISO 14004-2004

ISO 14004-2004.pdf

2.5 MB
448 Downloads
اطلاعات بیشتر
ISO 14005-2010
ISO 14005-2010

ISO 14005-2010.pdf

1.8 MB
398 Downloads
اطلاعات بیشتر
ISO 14031-2000
ISO 14031-2000

ISO 14031-2000.pdf

1.5 MB
708 Downloads
اطلاعات بیشتر
ISO 14937-2009
ISO 14937-2009

ISO 14937-2009.pdf

389.4 KB
2163 Downloads
اطلاعات بیشتر
ISO 14040-2006
ISO 14040-2006

ISO 14040-2006.pdf

652.6 KB
4117 Downloads
اطلاعات بیشتر
ISO 14044-2006
ISO 14044-2006

ISO 14044-2006.pdf

1.3 MB
405 Downloads
اطلاعات بیشتر