نوشته‌ها

چهارمین کنگره سلامت ،ایمنی و محیط زیست

پیشگیری پایدار از بروز آسیب ،بیماری و آلودگی در سازمان های بدون خسارت از کلیه فرهیختگان HSE  جهت حضور در چهارمین کنگره سلامت ایمنی و محیط زیست دعوت بعمل می آید. دبیر علمی  کنگره : دکتر مجید علیزاده چهارمین دوره کنگره مدیریت و مهندسی  HSEبر اساس محتوای ذیل برگزار می گردد: 1-فرهنگ سازمانی HSE 2-خلاقیت و نوآوری در HSE 3–اقتصاد HSE : […]